Skip to content

Issue №1

Атаманюк Зоя Миколаївна Основні підходи до розуміння особистості на перетині філософії та психології
Байрамова Олена Вікторівна Екологічна складова системи вищої морської освіти:філософсько-методологічний аспект
Боринштейн Евгений Руславович Роль логістики у розвитку креативної особистості: екзистенційні підвалини homo genialis
Ванюшина Олена Фелісівна Комунікативні практики в освітньому процесі
Ільїна Галина Володимирівна Плюральність метафори в пізнанні істини: історико-філософський аналіз
Кіссе Антон Іванович Стратегія превентивної дипломатії етнічного конфлікту: точка зору соціальної філософії
Кримець Людмила Володимирівна Філософсько-релігієзнавчі аспекти військової теорії та практики
Найдьонов Олександр Григорович Теоретико-методологічні принципи дослідження ціннісно-смислових вимірів мережевого суспільства
Новосад Крістіна Ярославівна Нові соціальні ризики міжнародної трудової міграції
Ногінська Аліна Олександрівна Чебан Оксана Михайлівна Особливості впровадження міжпредметних зв'язків в навчально-виховний процес студентів аграріїв
Oksana Petinova The homo economicus model: system-wide parameters
Плавич Володимир Петрович Формування і зміна нової освітньої парадигми ххі століття
Рибка Наталія Миколаївна Філософська екскурсія: потенціал та ризики
Стовпець Олександр Васильович Постмодерні тенденції у розвитку мистецтва в контексті дослідження інституту інтелектуальної власності
Ханжи Владимир Борисович Проблема теодицеи в средневековой мысли часть 2. Фома аквинский: парадоксы сочетания божьего провидения и разумной свободы
Худенко Андрей Владимирович Режим знания и «парадигма сложности»
Чернега Тетяна Миколаївна До питання про вивчення співвідношення загальнофілософських та соціально-економічних передумов виникнення античної науки в контексті викладання магістрам навчальної дисципліни «філософія науки»
Чурікова Катерина Володимирівна Балашенко Інна Валеріївна Роль конфлікту в процесі формування соціальної групи (за л. Козером)
Якухно Іван Іванович Науково – методологічні та практичні проблеми релігійної освіти в україні
Ярош Ондор Данилович Соціалізуюче оточення

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *