Skip to content

Issue №2

Аксьонова В. І. Соціокультурний простір – феномен парадигми комунікативно-віртуального суспільства
Ворников В. И. Традиционные и современные теоретико-методологические подходы исследованияконвенциональности
Гальченко М. С. Мислення і пізнання в структурі когнітивного процесу: Методологічний аналіз
Зайцева Н. А. Теоретико – методологические основания представления о «социальном архетипе»
Іванова Д., Кіссе А. І. Актуальні проблеми сучасної української сім'ї
Ільїна Г. В. Візуальні практики постмодернізму в парадигмі інформаційної деконструкції людини
Канюк І., Кіссе А. І. Проблеми сучасної української сім'ї в контексті соціальноекономічних трансформаій в суспільстві
Колесник Д. М., Балашенко І. В. Освітня система в умовах соціальних трансформацій викликаних глобалізацією
Косович Ю., Атаманюк З. М. Концепція любові в роботах еріха фромма
Мацькив М. В., Балашенко И. В. Самоопределение личности: профессиональное, жизненное, личностное и социальное
Орленко И. Н. Социально-философское понимание социализации как фактора социальной дезадаптации
Плавич В. П. Феномен “душі”: філософсько-правове дослідження
Рудан Н. С. Социально-философская сущность категории «культура»
Рудой В. В. Основные теоретико – методологические подходы к исследованию девиации
Стоянова Л. Л. Творческая элита: теоретико – методологические аспекты исследования
Тикаева Ю. И. Социальная образность виртуальной реальности: методологические подходы к исследованию
Фаюк Л. В. Соціальна місія сучасного бізнесу та підприємництва (на прикладі компаній amazon та shell)
Халапсіс О. В. Бренд-легенда как элемент современной экономической культуры
Цибра М. Ф. Філософські контингенти теорії особистості
Чурікова К. В., Кіссе А. І. Логіка та методологія міждисциплінарного синтезу
Шацило С., Атаманюк З. М. Творчість як соціокультурний феномен

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *