Перейти до контенту

Випуск №1

Зміст

Ананьєва Олена Павлівна Вплив сучасних філософсько-освітніх концепцій на  прогресивні зміни в системі освіти
Антонов Олег Володимирович Влада – постмодерністське бачення
Атаманюк Зоя Миколаївна Антропоцентричний неоплатонізм в філософії епохи відродження
Афанасьєв Олександр Іванович Норми науковості та професіоналізм у гуманітарних науках
Балашенко Інна Валеріївна Проблеми філософського осмислення мови в сучаному українському суспільстві
Борінштейн Євген Руславович

Лазарева Алла Олексіївна

Націєтворчі процеси в україні як основа консолідації сучасного суспільств
Борисова Тетяна Вікторівна Критичний погляд на філософську спадщину р. Ейкена
Виноградов Олексій

Володимирович

Релігійні та правові норми правління в шиїтському ісламі
Виноградова Наталя Михайлівна Категоріальний апарат філософії та релігії (методологічний аспект)
Ворніков Віктор Іванович Суспільство, що самоорганізується, як складна конвенціональна система
Дмітрієва Маргарита

Степанівна

Інституціоналізація в ракурсі соціальної філософії та соціології
Кавалеров Анатолій

Анатолійович

Соціально-філософська специфіка дослідження кризового стану суспільства
Каранфілова Олена

Володимирівна

Креативні стратегії в модулюванні творчої діяльності як базис особистісного саморозвитку
Кондрусєва Валентина

Михайлівна

Проблеми та протиріччя сучасного інформаційного суспільства (соціально-антропологічний аспект)
Крапівник Ганна

Олександрівна

Культурно-антропологічна рефлексія злочину та його розкриття
Куба Віктор Васильович Генотип «душі» як феномен соціальної комунікації
Куценко Вікторія Юріївна Аскетизм в православній традиції та формування самосвідомості особистості
Лазарева Алла Олексіївна Університет «третього віку» як інститут ресоціалізації людей похилого віку
Найдьонов Олександр

Григорович

Вища освіта як соціальний інститут в контексті теорії соціальної ентропії
Погорєлова  Олена

ОлександрівнаПідгорна

Катерина Володимирівна

Вплив східних оздоровчих систем на формуваннякультури здоров'я
Поліщук Наталія

Володимирівна

Виховання ноосферної й антропокосмічної свідомості та духовності в контексті інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу
Сакун Айта Валдуровна Мислення в еволюції соціального буття: контентІнформації та знання
Тікаєва Юлія Іванівна Соціально – комунікативні властивості віртуальної реальності та її образні риси
Тимохов Олександр

Володимирович

Роль творчих можливостей особистості у формуванні панорамного мислення
Мисик Ірина Георгіївна

Урсул Вікторія Сергіївна

Лекційний дискурс в комунікативному просторі освіти
Хлопко Олег Станіславович Буття правосвідомості  за радянських та пострадянських часів як вимір прагнення до цінностей громадянського суспільства
Цибра Микола Федорович Трансформації світоглядних орієнтирів соціуму як наріжне завдання освіти
Олексій Чечельницький Роль творчості в системі цінностей сучасної людини
Борінштейн Євген Руславович

Юшкевич Юлія Сергіївна

Трансформація аксіосфери моралі сучасного українського успільства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *