Перейти до контенту

Випуск №2

Аксьонова Віра Ігорівна ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО  РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Ананьєва Олена Павлівна ТОЛЕРАНТНІСТЬ У РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ КРАЇН ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ (ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ)
Богаченко Валентина Вікторівна ДЕВІАЦІЯ ТА МАРГІНАЛІЗАЦІЇ ЯК НЕЛІНІЙНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ІНВАРІАНТИ ПРОЦЕСУ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ
Borinshteyn Yevgeny Ruslavovich  THE FOUNDATION OF HUMANIZATION AND HUMANITARIZATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT
Голубицька Ганна Вітальевна  СТРАТЕГІЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СТАРОЗАПОВІТНОГО ІСТОРИЗМУ  В ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ Г. В. ФЛОРОВСЬКОГО
Долженков Олег Олександрович  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Замкова Наталія Леонідівна  ВІДНОСИНИ МІЖ МОВОЮ ТА КУЛЬТУРОЮ  В «НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТАХ» XIX СТОРІЧЧЯ
Кавалеров Анатолій Анатолійович  ІДЕАЛ ЯК ОСНОВА ЦІННІСНОЇ СВІДОМОСТІ ІНДИВІДА ТА СУСПІЛЬСТВА
Кадієвська Ірина Аркадіївна Нарядько Галина Яківна  ҐЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Кравцов Юрій Сергійович  Якуніна Алла Олександрівна  CОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ»
Крижантовська Татьяна Ивановна  Крижантовський Анатолій Васильович  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИРІЧ
Кримець Людмила Володимирівна  НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКОГО  ДИСКУРСУ
Мельник Юрій Михайлович  САМОСВІДОМІСТЬ В ПАРАДИГМІ САМОРЕАЛІЗАЦІІ ОСОБИСТОСТІ
Михайлик Олег Григорович  Парвадов Леонид Анисимович   ЗДОРОВ’Я ЯК ГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА
Нарядько Галина Яківна  ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСТЬ» В ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
Нивня Ганна Олександрівна  РИТУАЛ У КОНТЕКСТІ СИМВОЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ
Пальчинська Маріанна Викторівна  ТЕОРІЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА
Полібза Олена Олегівна  РОЛЬ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ  СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Попков Василь Васильович   НОВА ЛЮДИНА – ТАЄМНИЦЯ І СЕНС ХРИСТИЯНСТВА
Пунченко Олег Петрович  Козленко Павло Єфимович  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СУСПІЛЬСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА РОЛЬ У СУСПЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
Садоха Олена Володимирівна  Варич Наталія Іванівна  ЕКСПЛІКАЦІЯ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ФІЛОСОФСЬКООСВІТНІХ ДИСКУРСАХ
Самчук Лариса Сергіївна  МОВНІ КОНФЛІКТИ В УКРАЇНІ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Скловський Ігор Зіновійович  ЕТНОКОМУНІКАТИВНІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РАДИКАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Стовпець Олександр Васильович  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ЛОБІЗМ  ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КУЛЬТУРУ  ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Тимохов Олександр Володимирович  ПАНОРАМНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ФЕНОМЕН В СИСТЕМІ КЛАСИФІКАЦІЇ  ВИДІВ МИСЛЕННЯ
Фельдман Олександр Борисович  АЛЬТРУЇСТИЧНА СКЛАДОВА «УРОКІВ ІСТОРІЇ»
Alexis V. Halapsis IOVEM IMPERIUM, OR SACRED ASPECTS OF ROMAN «GLOBALIZATION»
Худенко Андрій Володимирович ЗАДОВОЛЕННЯ: ПОДІЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ
Цибра Микола Федорович  ЕЛЕМЕНТИ НЕЛІНІЙНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ
Шевченко Ганна Анатоліївна  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ХХІ СТОРІЧЧІ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *