Skip to content

Atamanyuk Zoya Understanding of freedom in the philosophy of existentialism
Белявская Елена Константиновна Категория «пространство» в русско-византийском договоре 944 года
Білянська Олена Юріївна Філософські аспекти соціокультурної динаміки сучасного українського суспільства
Борінштейн Євген Руславович Феномен грошей в історії людства: соціально-філософський аналіз
Гансова Емма Августівна Логико-методологические основания философско-социологического синтеза
Донникова Ирина Анатольевна Мальченко Владимир Викторович «Сборка» человека как самоорганизация в культуре
Димчук Анатолій Володимирович Масонські  ідеї та філософська антропологія в епоху модерну
Ільїна Галина Володимирівна Візуальне пізнання в патристиці: від світла бога до світла істини
Кучерук Олег Алексеевич Ценностные ориентиры современного общества
Маді Галина Іванівна Економічна маргінальність в умовах становлення інформаційного суспільства в україні: соціально-філософський аспект
Нівня Ганна Олександрівна Ритуал у ракурсі теорії соціальної комунікації
Орленко Ірина Миколаївна Сучасна типізація соціально-дезаптованої сім’ї у філософському вимірі
Пальчинська Мар'яна Вікторівна Соціально-філософські інтерпретації простору і часу та їх особливості в сучасних соціокультурних умовах
Петінова Оксана Борисівна Homo economicus: міждисциплінарне зближення альтернативних дослідницьких підходів
Попков Василий Васильевич Ткачук Игорь Николаевич Онтологический смысл диалектики централизма и децентрализации
Рудан Наталья Сергеевна Особенности становления украинской экономической культуры
Solovyova Irina Processes of european integration and informatization in modern ukrainian education
Цибра Микола Федорович Субстанція гідності
Чурікова Катерина Володимирівна Кіссе Антон Іванович Сутність гуманізації та гуманітаризації сучасної освіти

 

Аксьонова Віра Ігорівна DON QUIXOTE – POST-CLASSICAL SYMBOL OF CHIVALROUS SERVICETO IDEALS OF KOZAKOPHILISM
Атаманюк Зоя Миколаївна ECONOMIC FREEDOM OF THE INDIVIDUAL:THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT
Борінштейн Євген Руславович THE ESSENTIAL FOUNDATIONS OF THE KNOWN WORLD OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION
Гансова Эмма Августовна, Кузьменко Г. В. ASSESSMENT OF SOCIAL PROGRAMS AS A METHOD DEFINITIONS OF THEIR EFFECTIVENESS
Глазова Доната Александровна TORA AND PHILOSOPHICAL REFLECTION. HERMENEUTIC SOURCES OF THE JEWISH RELIGIOUS LAW
Ільїна Г. В. METAPHORE OF SIGHT IN PHILOSOPHY IN THE CONTEXT OF PLATO’S IDEA OF THE GOOD
Кадиевская Ирина Аркадиевна THE IMPORTANCE AND ROLE OF HUMANITARIAN DISCIPLINES IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION
Кадиевская Ирина Аркадиевна Быкова Светлана Владимировна THE ROLE OF THE SPIRITUAL ATMOSPHERE IN THE LIFE OF CONTEMPORARY OF UKRAINIAN SOCIETY
Каранфилова Елена Владимировна THE PHILOSOPHY OF DIALOG IN THE EDUCATIONAL DISCOURSE AS AN INNOVATIVE PRACTICE
Надибська Оксана Ярославівна  Афанасьєва Катерина Миколаївна PHENOMENON OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT AS A SOCIAL PRIORITY
Окорокова Віра Вікторівна SPECIFICITY OF PULSATION OF UTOPIAN THOUGHT IN THE HISTORY OF SOCIETY
Олейніков Юрій Васильович POSTMODERNIZMAS  A PERIOD OF REALIZATION OF CULTURAL DYNAMICS LAWS
Орленко Ирина Николаевна COMMUNICATIVE AND VALUE COMPONENTS OF THE STRUCTURE OF SOCIAL DISADAPTATION OF THE INDIVIDUAL IN MODERN SOCIETY
 Пальчинская Марьяна Викторовна COMMUNICATIVE INTERACTION UNDER CONDITIONS OF THE CONTEMPORARY SOCIOCULTURAL SITUATION
 Плавич Владимир Петрович PROBLEMS OF ARCHETYPICAL PRAFFENOMENES OF THE RIGHT OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE SUBJECTS
Рибка Наталія Миколаївна MODERN THEORY OF ACTIVITY: PROBLEMS OF TYPOGENIZATION
Рудан Наталья FORMATION OF MODERN ECONOMIC CULTURE IN THE PROCESSES OF TRANSFORMATION OF THE POST-SOVIET SPACE
 Самчук Лариса Сергіївна FEATURES OF LANGUAGE EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Супрунчук Олександра Павлівна THE CONTEMPORARY MUSEUM AS A CREATIVE STRUCTURE'S COMPONENT OF THE TOURISTIC REGIONAL ECONOMY
Терземан Олександра Вікторівна ABOUT THE SOCIAL - COMMUNICATIVE ASPECK OF DISCOURSE
Чернега Тетяна Миколаївна THE ISSUE OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF PHILOSOPHY TEACHING AT SCIENCE FACULTIES
 Цибра Микола Федорович OBJECTIVITY AND SUBJECTIVITY OF DETERMINATION OF THE PERSON
ДОДАТОК  ДО ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА НАУКОВЦІВ «КОНЦЕПТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Ільїна Антоніна Анатоліївна МОДЕРНІЗАЦІЯ VS ДЕГРАДАЦІЇ: КОНТУРИ НОВОЇ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ
Ільїн Володимир Васильович МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПІЗНАННЯ
Курбатов Олександр Геннадійович ВПЛИВ РІВНЯ САМООЦІНКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  НА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ