Skip to content

Атаманюк Зоя Миколаївна Основні підходи до розуміння особистості на перетині філософії та психології
Байрамова Олена Вікторівна Екологічна складова системи вищої морської освіти:філософсько-методологічний аспект
Боринштейн Евгений Руславович Роль логістики у розвитку креативної особистості: екзистенційні підвалини homo genialis
Ванюшина Олена Фелісівна Комунікативні практики в освітньому процесі
Ільїна Галина Володимирівна Плюральність метафори в пізнанні істини: історико-філософський аналіз
Кіссе Антон Іванович Стратегія превентивної дипломатії етнічного конфлікту: точка зору соціальної філософії
Кримець Людмила Володимирівна Філософсько-релігієзнавчі аспекти військової теорії та практики
Найдьонов Олександр Григорович Теоретико-методологічні принципи дослідження ціннісно-смислових вимірів мережевого суспільства
Новосад Крістіна Ярославівна Нові соціальні ризики міжнародної трудової міграції
Ногінська Аліна Олександрівна Чебан Оксана Михайлівна Особливості впровадження міжпредметних зв'язків в навчально-виховний процес студентів аграріїв
Oksana Petinova The homo economicus model: system-wide parameters
Плавич Володимир Петрович Формування і зміна нової освітньої парадигми ххі століття
Рибка Наталія Миколаївна Філософська екскурсія: потенціал та ризики
Стовпець Олександр Васильович Постмодерні тенденції у розвитку мистецтва в контексті дослідження інституту інтелектуальної власності
Ханжи Владимир Борисович Проблема теодицеи в средневековой мысли часть 2. Фома аквинский: парадоксы сочетания божьего провидения и разумной свободы
Худенко Андрей Владимирович Режим знания и «парадигма сложности»
Чернега Тетяна Миколаївна До питання про вивчення співвідношення загальнофілософських та соціально-економічних передумов виникнення античної науки в контексті викладання магістрам навчальної дисципліни «філософія науки»
Чурікова Катерина Володимирівна Балашенко Інна Валеріївна Роль конфлікту в процесі формування соціальної групи (за л. Козером)
Якухно Іван Іванович Науково – методологічні та практичні проблеми релігійної освіти в україні
Ярош Ондор Данилович Соціалізуюче оточення

 

Аксьонова В. І. Соціокультурний простір – феномен парадигми комунікативно-віртуального суспільства
Ворников В. И. Традиционные и современные теоретико-методологические подходы исследованияконвенциональности
Гальченко М. С. Мислення і пізнання в структурі когнітивного процесу: Методологічний аналіз
Зайцева Н. А. Теоретико – методологические основания представления о «социальном архетипе»
Іванова Д., Кіссе А. І. Актуальні проблеми сучасної української сім'ї
Ільїна Г. В. Візуальні практики постмодернізму в парадигмі інформаційної деконструкції людини
Канюк І., Кіссе А. І. Проблеми сучасної української сім'ї в контексті соціальноекономічних трансформаій в суспільстві
Колесник Д. М., Балашенко І. В. Освітня система в умовах соціальних трансформацій викликаних глобалізацією
Косович Ю., Атаманюк З. М. Концепція любові в роботах еріха фромма
Мацькив М. В., Балашенко И. В. Самоопределение личности: профессиональное, жизненное, личностное и социальное
Орленко И. Н. Социально-философское понимание социализации как фактора социальной дезадаптации
Плавич В. П. Феномен “душі”: філософсько-правове дослідження
Рудан Н. С. Социально-философская сущность категории «культура»
Рудой В. В. Основные теоретико – методологические подходы к исследованию девиации
Стоянова Л. Л. Творческая элита: теоретико – методологические аспекты исследования
Тикаева Ю. И. Социальная образность виртуальной реальности: методологические подходы к исследованию
Фаюк Л. В. Соціальна місія сучасного бізнесу та підприємництва (на прикладі компаній amazon та shell)
Халапсіс О. В. Бренд-легенда как элемент современной экономической культуры
Цибра М. Ф. Філософські контингенти теорії особистості
Чурікова К. В., Кіссе А. І. Логіка та методологія міждисциплінарного синтезу
Шацило С., Атаманюк З. М. Творчість як соціокультурний феномен