Перейти до контенту

Випуск №2

Амин Ра ІДЕЯ ЦИКЛІЧНОГО ЧАСУ: ПЛАТОН І ЦИЦЕРОН
Аксьонова Віра Ігорівна, Скловський Ігор Зіновійович ПОШУК ЄДНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПЛОЩИНІ ОСОБЛИВОСТЕЙСОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ
Атаманюк Зоя Миколаївна ПРОБЛЕМА СВОБОДИ У РЕЛІГІЙНОМУ КОНТЕКСТІ КОМПЕНДІУМУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
Бакуменко Р. И. НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМИНЕНИЙ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Балашенко Інна Валеріївна, Колесник Дар’я Миколаївна ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Борінштейн Євген Руславович, Іванова Наталя Володимирівна СТРАТЕГІЇ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІз
Борінштейн Євген Руславович, Стовпець Олександр Васильович, Філософська проблематика співвідношення «інтелектуального» і «творчого» в сучасних інформаційних реаліях
Гансова Эмма Августовна Место и роль образования в процессе  социализации  личности в условиях  современного украинского общества
Гольд Ольга Феліксівна УРБАНИЗАЦИЯ В ГЛОБАЛИЗАЦИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ КАК КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Звонок Олександр Анатолійович ВІРТУАЛЬНА РЕЛІГІЙНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОСТОРІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Іванова Наталя Володимирівна  МИСЛЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРАХ СМИСЛУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Мисик Ирина Георгиевна Ритм в аспекте социального времени
Олейніков Юрій   Васильович МІСЦЕ  ЕСТЕТИКИ  В   СИСТЕМІ  ФІЛОСОФСЬКОГО  ЗНАННЯ ТА    ЇЇ  ФУНКЦІЇ
Орленко Ирина Николаевна Социальная дезадаптация как объект социально-философского исследования
Плавич Володимир Ппетрович ПРАВО І ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ)
Поплавська Тетяна  Миколаївна Значення філософської освіти у формуванні  холістичного світогляду особистості
Савусін Микола Павлович, КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ СКЛАДНОСТІ СИСТЕМ ЧЕРЕЗ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ СИСТЕМНИМИ ДЕСКРИПТОРАМИ. СТЕПЕНІ ЦІЛІСНОСТІ ТА СКЛАДНОСТІ
Стовпець Олександр Васильович Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження інтелектуальної власності в якості соціального інституту
Чернега Тетяна Миколаївна До питання про вивчення співвідношення загальнофілософських та соціально-економічних передумов виникнення класичної науки в контексті викладання магістрам навчальної дисципліни «філософія науки»
Ханжи Владимир Борисович ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЫСЛИ ЧАСТЬ 1. АВГУСТИН АВРЕЛИЙ: «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» БОЖЬЕГО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *