Перейти до контенту

Випуск №1

Атаманюк Зоя Миколаївна, Торгашина Анастасія МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРИ
Большакова Ольга Віталіївна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» ДО ПОСЛУГ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРОБЛЕМ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ
Борінштейн Євген Руславович ФІЛОСОФІЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА ФІЛОСОФІЯ ДЕФЛЯЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Гансова Эмма Августовна МЕТОДОЛОГІЯ  АНАЛІЗУ СУСПІЛЬСТВА
Грішина Богдана Володимирівна, Петінова Оксана Борисівна «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ» ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ОСНОВА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Добролюбська Юлія Андріївна Методологічне підґрунтя польської філософії історії
Кіссе Антон Іванович ГРОШІ І ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА ЯК СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
Кравченко Ганна Станіславівна РОЛЬ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ – СОЦІАЛЬНО – ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Кучерук Олег Алексеевич ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО МИРООЩУЩЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Литинская Надежда Викторовна СОВРЕМЕННАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР МОДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Олійник Діана Олександрівна СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ:  СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
Олейніков Юрій Васильович ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Орленко Ирина Николаевна ВЗАИМНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Прокопович Лада Валеріївна АПЛОДИСМЕНТИ В ПОЛІТИЧНОМУ «ТЕАТРІ»: СОЦІОКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ТЕХНОЛОГІЇ
Плавич Володимир Петрович ДУХОВНА ОСНОВА ПРИРОДНОГО САМОКОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТА
Поплавская Татьяна Николаевна ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ ХОЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ (аксиологический аспект)
Ровенчак Ольга Адамівна, Володько Вікторія Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ІММІҐРАНТІВ У США
Рожковская Валентина Николаевна ФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ І ПОНЯТТЯ «РЕАЛЬНОСТІ» У В.ГЕЙЗЕНБЕРГА
Рибакова Катерина Миколаївна ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОНОТЕОРЕТИЧНИХ ПРАКТИК В СУЧАСНІЙ ПСИХОТЕРАПІЇ
Савусин Николай Павлович ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАСШИРЕННИЯ ЯЗЫКА ЯТО, СЛУЖАЩЕГО ФОРМАЛИЗМОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ
Стовпець Олександр Васильович, Стовпець Василь Григорович Соціально-філософські аспекти підвищення кваліфікації фахівців морського транспорту
Ткаченко Катерина Валеріївна ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ  У ФІЛОСОФІЇ П. РІКЕРА
Торгашина Анастасія, Погорєлова Олена Олександрівна СОЦІАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Цибра Микола Федорович МЕТАНОЙЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ: ДЕФІНІЦІЇ, КОНСЕКВЕНТНІ ОСОБЛИВОСТІ
Рубский Вячеслав Николаевич ПРОБЛЕМИ  ІДЕНТИФІКАЦІЇ  ІСТИННОСТІ  СВІТОГЛЯДУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *