Перейти до контенту

Випуск №2

Анохіна В. В. ФЕНОМЕН ТРАДИЦІЇ І ПРОБЛЕМА ТЕМПОРАЛЬНОСТІ  ІСТОРИЧНОГО БУТТЯ КУЛЬТУРИ
Блохіна Л.Л., Костанді І.А. АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНУ
Бондар Л.В. ФЕНОМЕН ЩАСТЯ В АРХЕТИПАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Большакова О. В. ДІАЛЕКТИКА ОБ’ЄКТИВНОГО ТА СУБ’ЄКТИВНОГО В ПРАВІ ЯК ФОРМІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Боринштейн Е. Р. ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ ГЕНІАЛЬНОСТІ
Брило Ю. М. ПРО ЗМІСТ ТЕРМІНІВ «КОНТИНУАЛЬНІСТЬ» ТА «ДИСКРЕТНІСТЬ» ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Ворніков В. И.  ОСНОВНІ КОНВЕНЦІЙНІ ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Гедікова Н. П. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Дорожко І. І. РОДИНА У СУСПІЛЬСТВІ ПІЗНЬОГО МОДЕРНУ:ЗМІНИ РОЛЬОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Дидишко І. І. КОГНІТИВНІ ПАТТЕРНИ І ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Закревський В. Е.  СОЦІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО
Іванов Є. В. КИТАЙСЬКА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
Іванов О. О. СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ’Я
Карасьов В.І. СОЦІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Конох М. С. ФІЛОСОФСЬКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВА В ПРОЦЕСІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ
Кравцов Ю. С. НОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Літинська Н. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
Литовченко К. В.  ВПЛИВ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Мазуренко Л. І. НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Найдьонов О. Г. ВПЛИВ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ПАРАДИГМИ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ
Очкин Д. В. ПРОБЛЕМА АБСОЛЮТНОЇ ІСТИНИ В ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ
Павлюк С. О. ГНОСЕОЛОГІЧНІ І СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ МЕЖОВОЇ СИТУАЦІЇ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ
Пальчинська М.В.  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Панасенко К. С. Мисик І. Г. ПРОБЛЕМА БРЕХНІ, ІСТИНИ ТА ОБМАНУ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ЗНАННІ
Пастушенко О. В.  ІЛЮЗОРНІСТЬ УТОПІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Почтарь О. О. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЕСТАФЕТ М. А. РОЗОВА
Пунченко О.П.  КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
Тодорова С. М. СВОБОДА ЯК ПОВНОТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІСНУВАННЯ
Соловйова І.І. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Цира А.В. НАУКОВА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Юшкевич Ю. С. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
Яцишина Г.  А. КОНЦЕПТ «ВЛАСНОСТІ» В ПАРАДИГМІ  ЕНЕРГІЇ  «ВОЛІ» І ДУХОВНОЇ СВОБОДИ

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *