Перейти до контенту

Atamanjuk Z. M. The concept of the elite in the ukrainian philosophical idea
Аксьонова В. І. Козакофільство – феномен соціокультурної комунікації в умовах глобалізації
Амери С. М. Соотношение понятий «сложная система и сложная среда» в социально-гуманитарной сфере – предмет социальной философии
Большакова О. В. Соціально-філософська рефлексія призначення сучасноїдержави як постачальника послуг
Глазова Д. А. Социальній конфликт в философской системе галахи
Козобродова Д.М. Розвиток ”парадигми нестабільності” в українській соціально-філософській думці
Надибська О. Я Інтерпретація ліберального та романтичного напрямків в розвитку української системи пріоритетів
Нерубасская А. А. Аналіз філософського поняття «біфуркаційний стан особистості» і «копінг-поведінки» в психології
Олейников Ю. В. Значення аксіології для розуміння сутності культурної трансформації суспільства
Окорокова В. В. Специфіка моделювання соціальної реальності в межах парадигми постмодерну
Петінова О. Б. Економічна соціалізація як соціогуманітарний габітус економічної людини
Plavich V. P. Legal interpretation of legal norms and law enforcement
Прокопович Л. В. Порушення норм і правил як складова артистизму в «театрі» життя
Сайфудинова Е. В. Профессиональная мобильность молодежи в условиях формирования гибкого общества в украине: социальнофилософский анализ
Селивёрстова А. Развитие представлений о хаосе как предмет социально-философского анализа
Семко Я. С. Онтологія гламуру в контексті цивілізаційного розвитку
Терземан О. В. Дослідження дискурсу в комуникативно-орієнтованому напрямку
Тимохов О. В. Панорамне мислення у розвитку свободи особистості та у формуванні новітніх концептів суспільного буття в україні
Халапсис О. В. Информационные технологии и социальная реальность
Янушевич І. А. Психолінгвистичні основи мови тернарного опису параметричної теорії систем
Іванова Н. В. Рецензія на монографію: Окорокова В.В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання