Перейти до контенту

Білянська О. Ю. ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ЛЮДИНОЮ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ  М. БЕРДЯЄВА
Блохина Л.Л. ПОЛІКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Бондаренко А.В. ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ ПОНЯТТЯ Й СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Боришнтейн Е. Р. ТЕОРІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Бурдейна Т. Л. ЕТНОКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАТИВНІ ЛАКУНИ  В МОВНОМУ АСПЕКТІ
Вергелес К. Н. Н. І. КОНДАКОВ ТА Г.- Ґ. ГАДАМЕР: ДВІ ТОЧКИ ЗОРУ НА РОЛЬ УПЕРЕДЖЕНЬ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ
Ворников В. И.  ПРИРОДА, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ КОНВЕНЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
Галиновский С. А. ЗВ’ЯЗОК ЗНАЧЕНЬ АТРИБУТИВНИХ СИСТЕМНИХ ПАРАМЕТРІВ. ТОТАЛІТАРНА, МАГНЕТИЧНА І СИЛЬНА СИСТЕМА
Гвоздецкая О. А. ВІРТУАЛЬНА СМЕРТЬ ЧИ БЕЗСМЕРТЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СІТЦІ?
Гниленко А. А. Мысык И.Г. ПРО ПОНЯТТЯ ХРОНОТОП М. М. БАХТІНА
Дзюбенко М. А. НЕНАСИЛЬНИЦЬКА КОМПОНЕНТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Іванов Є. В. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кавалеров А. И. ПОБУТ У КОНТЕКСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Кавалеров В. А. ІННОВАЦІЯ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНА НАСТАНОВА СУЧАСНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
Карпяк А. М. ПОЛІТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ МЕХАНІЗМ  ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Квятковский Д.О. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ГУМАНІСТИЧНОГО ІДЕАЛУ
Кравчик А. С. ЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І ПРОБЛЕМА ФОРМАЛЬНОГО ОПИСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМ
Кравченко Е. Д ВПЛИВ ФЕМІНІСТСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ НА СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В РЕЛІГІЯХ ІУДЕО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
Лар’яновський І.С. ЦІННОСТІ ТА НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ
Лопуга О. І. ДУХОВНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Машталер А.А. СУБ’ЄКТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО БУТТЯ В ГЕНЕЗІ КЛАСИЧНОЇ, НЕКЛАСИЧНОЇ І ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ
Мисик С. Г.  КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ ОБРАЗИ:  НАМІР ЧИ НЕПОРОЗУМІННЯ.
Надибська О.Я. ЛОГІКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ  СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ
Пальчинська М. В. ІНТЕРНЕТ ЯК ПРОСТІР СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР
Петінова О. Б. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В ОСВІТІ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
Цибра М.Ф. ПАРАДОКСИ СВІДОМОСТІ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ  ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
РЕЦЕНЗІЯ на учбовий посібник «Філософія екзистенціалізму у художніх творах авторів Європи та Америки» Коноха М. С., Воронової З. Ю, Гольтер І. М., Бабічевої Т. А., Днєпродзержинськ, ДДТУ, 2010. – 187С.
Шиманович В. В. СОЦІАЛЬНА РОЗШАРОВАНІСТЬ  ТА ЇЇ БІПОЛЯРНА НАПРАВЛЕНІСТЬ
Юшкевич Ю. С. АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Яцишина Г. А. АКСІОЛОГІЧНІ СМИСЛИ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСАХ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Уйомов Авенір Іванович НЕКРОЛОГ 
Місуно Аркадій Васильович НЕКРОЛОГ